Get Green c-Обучение

Обучение от смесен тип Модел Зелени Компетенции
е-Обучение:
Удобно за потребителя он-лайн обучение чрез интелигентни курсове на разумна цена, организирано в последователните етапи. Всичко, от което се нуждае потребителят е достъп до Интернет чрез компютър.
Обучение в учебна зала:
Курсове в учебна зала, предназначени за обучение лице в лице
Лични консултации с тютор, инструктор или ментор:
Персонализирани курсове за електронно обучение, създадени и поддържани на уебсайта GET-Green като част от корпоративно обучение и индукционни процеси.

Изберете и се възползвайте от

  • Целеви професии
  • Изграждането на компетентност се превърна във важна част от Европейската образователна стратегия. Този процес е свързан с придобиване на знания, умения и обща компетентност в определена икономическа област… прочети още

  • Обучителни резултати – учебно съдържание
  • GET-Green проектът предлага иновативна система за професионално образование и обучение на работното място. Той развива екологично съзнание и насърчава устойчивостта на пазара на труда в ЕС по отношение на създаването на интелигентни и зелени работни места… прочети още

  • Зелени умения
  • В широк смисъл притежаването на "зелени умения" рефлектира върху възможността за заемане на нови работни позиции в даден икономически сектор, който се характеризира със слабо развита екологична политика и така допринася за подобряване на цялостната му производителност… прочети още

  • Онлайн курсове за обучение или Офлайн материалиТози проект е финансиран от Европейската комисия. Отговорност за съдържанието на тази web страница e само на авторите и отразява възгледите им. Комисията не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа в тази страница.