Обучителни резултати – структуриране на учебно съдържание

Очаквани резултати (ОР) Обучителни единици ЕКПОО точки
ОР 1 Въведение в екологичната етика


2
ОР 2 Предизвикателства и основни подходи в областта на екологичната етика


3
ОР 3 За необходимостта от политическа и законова регулация


3
ОР 4 Екологична етика, социална отговорност и устойчивост


3
ОР 5 Зелена икономика и зелено общество: предизвикателство за бъдещето


3


Този проект е финансиран от Европейската комисия. Отговорност за съдържанието на тази web страница e само на авторите и отразява възгледите им. Комисията не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа в тази страница.