Данни за контакт

Институт SOKO (кандидатстваща организация)

Rainer Paslack (Координатор на проекта)
SOKO Institut GmbH
Ritterstrasse 19
33602 Bielefeld (Germany)
e-mail: paslack@t-online.de or info@soko-institut.de
tel.: 0049-521-52420
fax: 0049-521-5242199
www.soko-institut.de
Този проект е финансиран от Европейската комисия. Отговорност за съдържанието на тази web страница e само на авторите и отразява възгледите им. Комисията не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа в тази страница.