Обучение в областта „Зелена Етика“ за кариерно развитие

Environmental Ethics

Ясно е, че екологичните проблеми се увеличават и задълбочават с всеки изминал ден и хората са пряко засегнати от тях. Светът става все по-пренаселен, по-замърсен, по-урбанистичен, под влияние на глобалното затопляне биологичното разнообразие е по-застрашено в сравнение с всеки друг период от познатата ни история. Забелязват се обаче и положителни сигнали, които сочат, че хората все по-ясно осъзнават отговорността си към околната среда. Увеличават се членовете на организациите за опазване на околната среда и противодействие на екологичните проблеми, както и кампаниите за повишаване на обществената информираност; почти всички политически партии залагат на екологични политики в програмите си. Екологичните проблеми обаче остават. Не е достатъчно да си екоактивист, за да предпазиш околната среда от вредни въздействия или да помогнеш за справяне с екологичните проблеми, причинени от поведението на човека спрямо природата и от взаимодействието между човека и природата. Каквото и да са идеологическите им възгледи, във всекидневието си хората не се съобразяват с екологичните последствия от всяко свое действие, а личните интереси все още са пред интересите на околната среда. Затова и у нас се ражда подозрението дали все пак не сме лицемери? Ако има разминаване между отношението и възгледите ни за околната среда и действителното ни поведение, проблемът се оказва по-сериозен, отколкото мислим, а решението на екологичните ни беди ще е по-трудно от очакваното.

Необходимо е хората, особено лицата, отговорни за политиките, и експертите в областта на околната среда, да хармонизират етичните измерения на проблема с научните, технологичните, икономическите, обществените и законовите аспекти на инициативите по контрол на замърсяването на околната среда, за да успеем да отбележим истински напредък.


Съобщения

  • Междинният отчет по проекта се подготвя
  • Някои части от уеб страницата може да са временно недостъпни за кратко време, поради интензивна работа по различните езикови версии.
  • Третата среща по проекта ще се състои на 22-23 Септември, 2014 г. в София, БългарияТози проект е финансиран от Европейската комисия. Отговорност за съдържанието на тази web страница e само на авторите и отразява възгледите им. Комисията не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа в тази страница.