Kombinované vzdelávanie v projekte Get Green

Kombinované vzdelávanie Model "zelených kompetencií"
e-Learningové vzdelávanie:
Vzdelávajte sa on-line z pohodlia Vášho domova alebo kancelária využívajúc nízkonákladové kurzy, ktoré Vás budú krok po kroku viesť vzdelávacím procesom. Všetko čo potrebujete je počítač s pripojením na internetPrezenčné vzdelávanie:
Ak uprednostňujete tradičné prezenčné vzdelávanie v triede, posluchárni, alebo Vašich priestorochIndividuálne vzdelávanie:
Možete mať svoj vlastný e-learningový program vytvorený a prevádzkovaný na e-learningovom portáli GET-Green ako súčasť ďalšieho vzdelávania alebo zaškolenia Vašich zamestnancov.

  • Cieľové profesie
  • Budovanie kompetencií sa stalo dôležitou súčasťou európskej stratégie vzdelávania. Získať kompetencie znamená, že uchádzač je schopný získať vedomosti, zručnosti a širšie kompetencie v danej oblasti hospodárskej činnosti...čítať ďalej

  • Výstupy vzdelávania - Učebný obsah
  • Projekt GET-Green prináša inovatívny systém odborného vzdelávania a prípravy pre základné pracovné schoponosti s povedomím o ekologickej udržateľnosti, pokiaľ ide o posun trhu práce v EÚ k tvorbe inteligentných a "zelených" pracovných miest...čítať ďalej

  • Zelené kompetencie
  • Mať "zelené kompetencie" v širšom kontexte znamená schopnosť vykonávať akúkoľvek novú prácu vo danom sektore hospodárskej činnosti, ktorá nemá nadštandardné požiadavky v oblasti životného prostredia a zároveň aspoň čiastočne prispievať k zlepšeniu celkovej výkonnosti...čítať ďalej

  • On-line kurzy alebo Off-line materiálTento projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskej komisie. Obsah týchto stránok je vytvorený partnermi projektu a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie tu prezentovaných informácií.