Výstupy vzdelávania - Štruktúra učebného obsahu

Výstupy vzdelávania - Learning outcomes (LO) Štruktúra učebného obsahu ECVET body
Téma 1 Úvod do environmentálnej etiky


2
Téma 2 Výzvy a hlavné prístupy k environmentálnej etike


3
Téma 3 Potreba politickej a právnej regulácie


3
Téma 4 Environmentálna etika, spoločenská zodpovednosť a trvalá udržateľnosť


3
Téma 5 Zelená ekonomika a zelená spoločnosť: výzvy pre budúcnosť


3


Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskej komisie. Obsah týchto stránok je vytvorený partnermi projektu a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie tu prezentovaných informácií.