Zelené kompetencie

Zelené kompetencie pre vybrané profesie Úroveň EQF Učebný plán / ECVET
Manažéri v lesníckej výrobe
Pracovníci v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov v oblastiach súvisiacich so životným prostredím


Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskej komisie. Obsah týchto stránok je vytvorený partnermi projektu a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie tu prezentovaných informácií.