Kontaktné informácie

SOKO Inštitút (žiadateľská organizácia)

Rainer Paslack (koordinátor projektu)
SOKO Institut GmbH
Ritterstrasse 19
33602 Bielefeld (Germany)
e-mail: paslack@t-online.de alebo info@soko-institut.de
tel.: 0049-521-52420
fax: 0049-521-5242199
www.soko-institut.de
Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskej komisie. Obsah týchto stránok je vytvorený partnermi projektu a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie tu prezentovaných informácií.