Environmentálna etika - vzdelávanie pre kariérny rozvoj

Environmental Ethics

Je zrejmé, že problémy životného prostredia prudko narastajú deň čo deň a na ľudské bytosti majú priamy vplyv. Svet sa stále viac zaľudňuje, rastie znečistenie životného prostredia, rozrastá sa počet miest, organizmy sú čoraz viac zaťažované nepriaznivými podmienkami okolitého prostredia (biologický stres), podnebie je teplejšie ako bolo kedykoľvek v histórii zaznamenané.

Povzbudzujúce je, že ľudia si začínajú uvedomovať svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu, napríklad rastie počet členov v ochranárskych a ekologických organizáciách, rastie ekologické povedomie verejnosti, takmer všetky politické strany už majú vo svojich programoch aj agendu ochrany životného prostredia. Avšak stále existujú problémy: planéta sa otepľuje, stav biodiverzity sa ustavične znižuje, pevnina je postupne zaplavovaná zvyšujúcou sa hladinou morskej vody. Je zrejmé, že nie je v silách ekológa urobiť všetko pre ochranu životného prostredia, nemôže zabrániť problémom, ktoré sú spôsobené súčasným vnímaním prírody a vnímaním vzťahu človek – príroda. Napriek všetkému, ľudia sa nesnažia vniesť poznatky ekológie a ochrany životného prostredia do skutkov každodenného života. Osobné záujmy prevažujú nad záujmami životného prostredia. Je to pokrytectvo, alebo nie? Rozpory medzi ekologickými postojmi a skutočným správaním, spôsobujú veľké problémy. V tejto situácii je riešenie problémov životného prostredia oveľa ťažšie než by sa očakávalo.

Je dôležité, aby sa ľudia, zvlášť tí, ktorí rozhodujú o životnom prostredí ako aj ostatní pracovníci v oblastiach, ktoré majú vplyv alebo inak súvisia so životným prostredím zhodli, prijali a vniesli etický rozmer do vedeckých, technologických, ekonomických, sociálnych a právnych hľadísk znižovania znečistenia životného prostredia tak, aby sa dosiahla jeho skutočná ochrana. Realizáciou projektu GET-Green by sme radi prispeli k napĺňaniu týchto zámerov.


Oznamy

  • Tretie medzinárodné projektové stretnutie partnerov sa uskutoční 22.-23. septembra v Sofii, v Bulharsku.Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskej komisie. Obsah týchto stránok je vytvorený partnermi projektu a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie tu prezentovaných informácií.