Environmentálna etika - vzdelávanie pre kariérny rozvoj

Projektový tím z partnerských organizácií

Rainer Paslack - koordinátor projektu SOKO Inštitút

Jürgen Simon International Academy of Life Sciences

Anna Kujumdzieva Research and Development Center Biointech

Gamze Yücel Isildar Univerzita Gazi

Altan Dizdar Erbil Project Consulting Engineering

Michal Vanco Národné lesnícke centrum

Matteo Mascia Nadácia Lanza
Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskej komisie. Obsah týchto stránok je vytvorený partnermi projektu a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie tu prezentovaných informácií.