Öğrenim çıktıları-Bilgi içeriğinin yapısallaştırılması

Öğrenim çıktısı (ÖÇ) Üniteler (dersler) ECVET puanları
ÖÇ 1 Çevre Etiği’ne giriş


2
ÖÇ 2 Çevre Etiği’ndeki Değişimler ve Yaklaşımlar


3
ÖÇ 3 Politik ve yasal düzenlemeler için duyulan ihtiyaç


3
ÖÇ 4 Çevre Etiği, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik


3
ÖÇ 5 Yeşil Ekonomi ve Yeşil Toplum: Gelecek için ZorluklarE


3


Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteği ile finanse edilmiştir. Bu web sitesinin içeriğinin sorumluluğu, sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır, Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.