Kariyer Gelişimi için Yeşil Etik Eğitimi

Environmental Ethics

Çevre problemlerinin her geçen gün hızla arttığı ve insanlığın bu problemlerden doğrudan etkilendiği kanıtlanmıştır. Dünya eskisinden daha kalabalık, daha kirli, daha şehirleşmiş, biyolojik olarak daha çok baskı altında ve daha sıcaktır. Son yıllarda, çevre koruma örgütlerinin ve STKların daha çok üye kaydetmesi, çok sayıda bilinçlenme kampanyalarının düzenlenmesi, hemen hemen tüm politik partilerin programlarında “çevre politikaları”nın yer alması, ‘küresel ısınma’ konulu filmi için Al Gore’un Nobel Ödülü alması gibi çevre konularının gündemde olmasını sağlayan cesaretlendirici bir çok gelişme, insanların doğanın önemini kavradığını ve böylece çevreye karşı sorumluluklarının farkına varmaya başladıklarını düşünmemize neden olmaktadır. Ancak, çevre problemeleri hala devam etmektedir; ozon tabakası incelmekte, biyoçeşitlilik azalmaktadır, düşük seviyeli alanlar su altında kalmakta olduğundan karasal alanlar gittikçe küçülmektedir. Bugünün doğa algısı ile ve insan – doğa ilişkisi ile çevreyi korumak ve çevre problemlerini önlemek için, çevreci olmanın yeterli olamayabileceği açıktır. İnsanlar davranışlarındaki, algılarındaki ve çevre bilincindeki değişikliği kendi günlük hayatlarında uygulamamaktadırlar. Çevreyle uyumlu şekilde yaşamamakta, tüketim alışkanlıklarını değiştirmemekte ve kendi aralarındaki ve doğa ile aralarındaki ilişkide çevresel değerlere önem vermemektedirler. İnsan çıkarları ve doğa koruma arasında bir çatışma olduğunda maalesef insan çıkarları öne çıkmaktadır. Bu durum – burada bir “iki yüzlülük” mü var’ı sorgulamamızı sağlar. Çevresel tutum ve davranışlarda tutarsızlık olduğunda daha büyük bir problem ortaya çıkar. Böyle bir durumda çevresel problemlerin çözümü beklenenden daha zor olacaktır.

Gerçek anlamda çevre koruma hedeflerine ulaşabilmek için insanların, özellikle çevresel karar vericilerin ve çevre uzmanlarının çevre kirliliği kontrolünün bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve yasal yönlerine, etik boyutu da eklemeleri ve benimsemeleri gerekmektedir.


Duyurular

  • 3. Proje toplantısı, 22-23 Eylül 2014 tarihinde, Sofya-Bulgaristan da yapılacaktır.Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteği ile finanse edilmiştir. Bu web sitesinin içeriğinin sorumluluğu, sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır, Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.