Kariyer Gelişimi için Yeşil Etik Eğitimi

Ortak kuruluşlardaki proje ekibi

GET-Green Konsorsiyumu: Çevre-İş-Eğitim Elele

GET-Green Projesinde, yedi ortak katılımcı, çalışmalarını ulusal (dört üye ve bir aday ülke) ve AB düzeyinde, eğitim sistemlerini ve işgücü piyasalarını desteklemek üzere İngilizce, Bulgarca, Türkçe, Almanca, Slovakça ve İtalyanca olmak üzere altı dilde sürdürmektedir.


Rainer Paslack - Proje koordinatörü

SOKO Enstitüsü : 1991 yılında kurulmuştur ve devlet daireleri, üniversiteler ve diğer kurumlar adına çoğunlukla ampirik birincil araştırmalar yapmaktadır. Sosyal araştırmanın tüm kuralları ile nicel ve nitel araştırmalar yürütmektedir. Öncelikleri; işgücü piyasası ve sosyal politika, eğitim politikası ve yenilenebilir enerji sektörüdür.


Jürgen Simon

Uluslararası Yaşam Bilimleri Akademisi (IALS): 1979 yılında kurulmuştur. BMEP (Biyomedikal Bilimler Değişim Programı) ve GBM (Yenilikçilik ve Teknoloji Biyotıp Transferi Derneği) ile ortaklaşa çalışır. Bu üç bileşen kurum liderlik ve karar alma sürecini geliştirmek için yaşam bilimleri alanında uluslararası bir iletişim ağı kurmuşlardır. IALS, insanlık ve doğal bilimler arasında, çevre bilimleri ve yönetimi gibi kritik konularda eğitimler (daha çok yüksek düzeyli öğrenciler ve genç bilimadamlarına) vererek bir köprü vazifesi görmektedir.


Anna Kujumdzieva

Biointech Araştırma-Geliştirme Merkezi : AB nin, yeni bilgilerin eğitime ve teknolojik yeniliklere aktarılabilmesi için; araştırma geliştirme faaliyetlerinin rolünün arttırılmasına yönelik hedefleri doğrultusunda kurulmuştur. Biointech, Bulgar ve Avrupa üniversiteleri, araştırma kuruluşları, sanayi ve karar politika yapıcılar ile ortaklaşa olarak, tüketici ve çevre dostu teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme teşvik amacındadır.


Gamze Yücel Isildar

Gazi Üniversitesi : 1920 de Gazi Eğitim Enstitüsü olarak kurulmuştur. Şu anda, 25 fakülte, 21 yüksekokul, 18 araştırma merkezi, 5 enstitü, 50.000 öğrenci ile 10 meslek yüksekokulu, ve 3.000 üzerinde akademik personel bulunmaktadır. Personel teknik çalışmalar ve mesleki eğitim konusunda son derece deneyimlidir. Gazi Üniversitesi transfer edilen ENV-ETHICS projesinin yürütücüsüdür.


Altan Dizdar

Erbil Proje Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti: Türkiye’de mühendislik, müşavirlik, danışmanlık ve proje tasarım hizmetlerinde önde gelen firmalardan biridir. ERBİL; çevre planlama ve program yönetimi, katı atık yönetimi ve kirlilik kontrolü, su kaynakları projeleri, su temini, su ve atıksu arıtma ve dağıtım şebekeleri, kanalizasyon ve ysğmursuyu sistemleri projeleri, ulaştırma projeleri, makine ve jeoteknik mühendisliği ile toprak sondajlarında kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Ayrıca ERBİL, AB Yaşam Boyu Öğrenme fonları tarafından desteklenen bir çok mesleki eğitim projesinde yürütücü ve ortak olarak yer almıştır.


Michal Vanco

Slovakya Ulusal Ormancılık Merkezi (NFC): Slovakya Tarım Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş bir organizasyondur. Ormancılık Danışmanlık ve Eğitim Enstitüsü; Orman Kaynakları ve Enformasyon Enstitüsü; Orman Yönetimi Enstitüsü ve Ormancılık Araştırma Enstitüsü olmak üzere 4 adet enstitü bu kuruluşa bağlıdır. Ormancılık Danışmanlık ve Eğitim Enstitüsü (NFC-IFCE Zvolen) GET-Green projesinin ortağıdır ve ormancılık sektöründe geleneksel harmanlanmış (blended) öğrenme kursları düzenler.


Matteo Mascia

Lanza Vakfı: Etik alanında çalışan bir araştırma merkezidir. Halihazırda 3 araştırma projesi yürütmektedir: Etik ve çevre Politikaları; Etik, Teoloji ve Felsefe; Etik ve Eczacılık. İtalya, ABD, Slovakya, ve Ukrayna'da çevresel konularda Avrupa entegrasyonu için çevre odaklı ve sürdürülebilir kalkınma için yeni bir kültüre özgün katkılar sağlayacak derinlemesine çalışmaları teşvik edecek bilgi birikimine sahiptir. Lanze Vakfı’nın son çalışmaları, Fondazione Lanza’nın son araştırma faaliyetleri, Padua Üniversitesi ve Venedik Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülen yaşam tarzı, insan hakları, sürdürülebilirlik konularında yoğun eğitim ve bilinçlendirme faaliyeti odaklanmıştır.


GET-Green Projesi farklı kültürel altyapı ve tecrübelerden gelen mesleki eğitim sağlayıcıları, ulusötesi ortaklığı ile aşağıda verilen görevleri yerine getirmek üzere işe koyulmuştur:

  • Çevre etiğini MEÖ çalışma programlarına entegre edecek, Avrupa ve ulusötesi çalışmaları destekleyecek özgün çalışma materyallerinin üretilmesi
  • Hedef sektörler ve son kullanıcılar arasında mesleki eğitim sistemi için bir valorizasyon planı uygulamak.
  • Temel hedef grupları için; GET-Green girişimi, hedefleri, amaçları ve sonuçları hakkında bir yaygınlaştırma programının tasarımı ve yürütülmesi
  • GET-Green hedef çıktılarının, GET-Green konsorsiyumu içinde ve ötesinde dağılımı için eğitim kuruluşları ve firmalarındaki son kullanıcılar ve yararlanıcılara danışmak.Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteği ile finanse edilmiştir. Bu web sitesinin içeriğinin sorumluluğu, sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır, Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.